Waterschappen

Het roostergoed van het afvalwaterzuiveringsproces vormt wellicht niet de grootste reststroom, maar is wel een doorn in het oog van de meeste waterschappen vanwege het gebrek aan een duurzame of circulaire oplossing voor het materiaal. Vrijwel al het roostergoed in Nederland wordt op dit moment nog verbrand, ondanks het vaak nog zeer hoge waterpercentage. Door dit hoge waterpercentage wordt het materiaal beschouwd als laagcalorisch: verbranding ervan levert nauwelijks tot geen energie op.

Startend in 2020 wil BlueRoof waterschappen voor het eerst de mogelijkheid bieden om het roostergoed op een duurzame wijze te laten verwerken tot substraat. Om dit mogelijk te maken voert BlueRoof nu een gefaseerde pilot uit waarbij we graag gebruik maken van jullie hulp.

Wij horen dan ook zeer graag of jullie interesse hebben om aan te sluiten bij de eerste waterschappen ter wereld die onderdeel uitmaken van dit proces!