Overige Ketenpartners

Naast de waterschappen en groenbedrijven zijn er nog vele andere partijen die een invloed hebben bij de keten. Zo begint de keten bijvoorbeeld bij de productie van bijvoorbeeld de hygiƫnische doekjes, en heeft de materiaalkeuze die zij maken grote invloed op de ontwikkeling van BlueRoof.

Vervolgens bereikt het materiaal (via de retail) de consument, welke de beslissing maakt hoe het materiaal wordt afgevoerd. Hoewel het niet de bedoeling is dat dit via de riolering wordt gedaan, is dit vooralsnog wel de meestgebruikte weg. Deze beslissing en daarbij horende overwegingen, zijn zeer interessant voor BlueRoof om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkeling of aanlevering van deze stroom. Deze aanlevering of afvoer wordt nu uitgevoerd door de recyclingbedrijven, welke derhalve ook een zeer grote rol in de keten vervullen.

Ook voor de overige keten starten wij een panel van partijen die ons advies willen bieden met betrekking tot bijvoorbeeld de bovengenoemde onderwerpen als de transitie naar afbreekbare doekjes, of veranderend consumentengedrag. Interesse om hier deel van uit te maken? Wij horen het graag!